Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Tilltron till individets jobchans - fra et ledelses perspektiv

Intresset för studierna och erfarenheterna från Växthusets kompetenscenter är stort i Sverige. Efter en förfrågan från Försäkringskassan genomfördes idag en föreläsning av Anne Sandberg Holm som är chefskonsult på Växthusets kompetenscenter i Danmark. Medverkade gjorde chefer från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.