Styrelse och kansli

FINSAM i Malmö ägs till lika delar av de ingående myndigheterna och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje part har en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Styrelse 2023-2026:

Ordförande: Sedat Arif, Malmö stad

Vice ordförande: Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Ulrika Thell Mijdema, Försäkringskassan

Ledamot: Anja Nordberg Sonesson, Region Skåne

Ersättare: Farishta Sulaiman, Malmö Stad

Ersättare: Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan

Ersättare: Stefan Pinjefors, Region Skåne

Styrelsemöten 2024:

  9/2   13.00-14.30

22/3   13.00-14.30

24/5   13.00-14.30

  6/9   13.00-14.30

18/10 13.00-14.30

22/11 13.00-14.30

Kansli

Arbetet inom samordningsförbundet FINSAM i Malmö leds från ett kansli med två anställda: förbundschef och utredare. Välkommen att kontakta oss!