Om oss

Finansiell samordning (FINSAM) är en verksamhet som bedrivs enligt  ”Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser”. Förbundets ändamål är att inom Malmö svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan dess medlemmar i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

FINSAM i Malmö ägs av Malmö stad, Försäkringskassan Malmö, Region Skåne och Arbetsförmedlingen Malmö till lika stora delar. FINSAM i Malmö har funnits sedan 2007. Det finns idag ca ett 80-tal samordningsförbund runt om i Sverige och Malmö är det tredje största förbundet av dessa(räknat på tilldelning av medel).

FINSAM tillhandahåller en struktur där individualiserade lösningar kan utvecklas och erbjudas målgrupper med komplexa behov i högre grad än vad som är möjligt inom ordinarie myndighetsutbud. Inom FINSAM utvecklas insatser som är kopplade till myndigheternas ordinarie arbete, men där en särkoppling möjliggör ett vidare handlingsutrymme.