Vet ni!! 

En podcast om arbetslivsinriktad rehabilitering, psykisk ohälsa, samverkan och vägen till arbete och studier. Kontakta oss gärna för tips om vad ni skulle vilja höra i podden (ämnen, frågor, funktioner, personer). Kontakt: fredrik.neuman@finsamimalmo.se 

KRAMI

Krami Malmö har sedan 1980 arbetat med att vägleda och stötta människor ut ur kriminalitet/missbruk och mot arbete och självförsörjning. I takt med att samhället, Malmö Stad och målgruppen förändrats under de gångna 40 åren så har även Krami utvecklats men samverkanskonceptet mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Malmö stad är än idag helt intakt. Hör Kristian Bogren (Frivårdsinspektör), Lauren Carroll (Arbetsmarknadssekreterare) och Mikael Andersson (Verksamhetsansvarig) berätta mer om Kramis historia och framgångskoncept

Jobba närmare användaren  med hjälp av tjänstedesign

Idag möter vi Andreas Jensen i Vet Ni!. Andreas är strategisk förändringsledare på Malmö stad och har under våren jobbat med tjänstedesign med bland annat Malmökraften.

Kunskapscentrum migration och hälsa

Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne arbetar för en jämlik och säker vård för personer från andra länder och ett migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvård. I podden berättar Jenny Malmsten och Mia Sandor mer om bland annat metodhandboken En viktig bok om omsorg som riktar sig till alla som arbetar med ensamkommande ungdomar. (Inspelad juni 2020.)

Uppdragserbjudande och tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv

I det här podavsnittet har vi pratat med Martina Bach från FINSAM Landskrona Svalöv om deras nya sätt att utveckla och finansiera samverkan på. Martina berättar om varför styrelsen bestämde sig för att lämna ansökningsförfarande till förmån för uppdragserbjudande och hur tjänsteinnovation används i förarbetet. (Inspelad juni 2020)

Så gör vi arbetslivet möjligt för personer med psykisk ohälsa

I dagens avsnitt intervjuas Susann Porter som är doktor i hälsovetenskap med inriktning mot psykisk hälsa. Vid tiden för intervjun arbetade hon som arbetsterapeut på aktivitetscenter. Samtalet handlar om metoder som har visat sig fungera för att få människor med psykisk ohälsa ut i arbete. (Inspelat mars 2020)

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer för personer inom daglig verksamhet. Make it work består av en kombination av att utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden.

Bakom samarbetet står Malmö stads Funktionsstödsförvaltning och Försäkringskassan. I dagens podd möter vi projektledarna som presenterar tankarna bakom denna satsning. (Inspelat maj 2020.)

Det förstärkta arbetssättet på ekonomiskt bistånd

Genom ett nytt arbetssätt har socialsekreterarna på Öster i Malmö effektiviserat sitt arbete och frigjort värdefull tid för att kunna träffa sina klienter oftare.

I avsnittet deltar sektionschef Yasmina Garrigos Martinez, 1:e socialsekreterare Anna Hellström och socialsekreterare Charlien Brodin Havranek. Inspelad januari 2020.

Trelleborgsmodellen (ekonomiskt bistånd)

I avsnittet ges en inblick i det som benämns ”Trelleborgsmodellen”. Deltar gör sektionschef Eleonore Schlyter, arbetsmarknadssekreterare Andreas Thunholm och handläggare försörjningsstöd Elin Olsson. Inspelad november 2019.

Grön intro och grön aktivering på aktivitetscenter

Grön rehabilitering har visat sig kunna förkorta sjukskrivningar, sänka blodtryck och halten av stresshormonet kortisol.

I avsnittet deltar Lina von Friesen och Lisa Lagerström, båda aktivitetsledare på aktivitetscenter, samt Jonas som berättar om sina egna erfarenheter av att delta i grön aktivering på aktivitetscenter. Inspelad oktober 2019.

Vet Ni!! Funktionshinderskodning och Arbetsförmedlingens nya organisation

Samtal med Mats Olsson på Arbetsförmedlingen kring funktionshinderskodning och Arbetsförmedlingens nya organisation(Inspelat september 2019)

Vet Ni!! Sekretess och GDPR inom socialtjänsten

Samtal med Emma Fall som är jurist och rådgivare på JP infonet(inspelad oktober 2019)

Vet Ni!! Fibromyalgi

I dagens avsnitt intervjuas Annika som berättar om hur det är att ha fibromyalgi. (inspelad september 2019)

Vet Ni!! Aspergers syndrom

I dagens avsnitt intervjuas Loes Vollenbroek som är projektansvarig och föreläsare på Saloma konsult AB med egen erfarenhet av diagnosen Aspergers syndrom (inspelad september 2019)

Vet Ni!! Avanti

I dagens avsnitt pratar jag med Pia Werninge som arbetar som arbetsmarknadssekreterare med samordningsansvar på Avanti. (inspelat september 2019)

Vet Ni!! Gaming och problematiskt datorspelande

I dagens avsnitt intervjuas Alireza Zamini som är en beteendevetare med stor kunskap och erfarenhet inom området gaming och problematiskt datorspelande. (inspelat augusti 2019)

Vet Ni!! FINSAM i Malmö

I dagens avsnitt samtalar kansliet på FINSAM i Malmö - Mikael Jung, förbundschef, Fredrik Neuman, utredare - om vilket värde FINSAM i Malmö kan skapa och vad som händer till hösten. Vet Ni!! gör nu ett sommaruppehåll och är tillbaka till hösten. (inspelat juni 2019)

Vet Ni!! Rehabkoordinator

I dagens avsnitt intervjuas Hanna Strömbäck som vid tiden för interjvun arbetade som rehabkoordinator på psykiatriska öppenvårdsmottagingen på Fosievägen. (Inspelat april 2019)

Vet ni!! Från Spelberoende till Spelfri

I dagens avsnitt berättar Mikael Forsberg från spelberoendes förening om hur han gick från att vara spelberoende till att bli spelfri. (Inspelat maj 2019) 

Vet Ni!! Digitalisering inom ekonomiskt bistånd

I dagens avsnitt är FINSAM i Malmö i Landskrona för att se hur de arbetar med digitalisering inom ekonomiskt bistånd (Inspelat maj 2019)

Vet Ni!! Fryshuset

Fryshuset Malmö är ett ungdomscenter för utbildningar, sociala projekt och passionerade intressen. Jag träffar verksamhetschef Sigrun Sigurdsson och pratar om vad som är på gång på Fryshuset och vilka aktiviteter de erbjuder. (Inspelat april 2019)

 

Vet Ni!! Aktivitetscenter - Aktivering i grupp

Aktivering i grupp

Aktivering i grupp är ett schemalagt program på fyra veckor på Aktivitetscenter i kombination med enskilda samtal och fungerar som ett första steg inför en arbetslivsinriktad rehabilitering. (Inspelat april 2019)

Vet Ni!! Friskvårdsklubben

Friskvårdsklubben i Malmö inriktar sig på fysisk aktivitet för vuxna personer med psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet. Syftet är att öka tillgängligheten och möjligheten till fysisk aktivitet samt social gemenskap. (Inspelat april 2019).

Vet Ni!! SIP - Samordnad individuell plan

I dagens avsnitt pratar jag SIP (samordnad individuell plan) med Per Granvik som är verksamhetsutvecklare på vuxenpsykiatrin Trelleborg/Malmö. SIP ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. (Inspelat mars 2019)

Vet Ni!! Skäggbyrån - socialt företag

 

 

Skäggbyrån är en webbyrå och ett socialt företag vars mål handlar om att skapa samhällsnytta. Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar skäggbyrån starkare individer med bättre självförtroende genom arbetsträning vilket förbereder dem för deras framtida yrkesliv. Det minskar samhällets kostnader och skapar stora sociala mervärden för enskilda människor. (Inspelat mars 2019)

Vet Ni!! Spelmissbruk

Ungefär två procent (134 000 personer) av befolkningen har spelproblem, och för cirka 31 000 personer är spelproblemen allvarliga. Men långt fler än så drabbas. Man räknar med att ungefär 170 000 personer lever tillsammans med någon som har spelproblem. Av dem är 82 000 barn. De anhöriga lever ofta med konsekvenserna i form av dålig ekonomi, konflikter, stress och psykisk ohälsa. Spelproblem är ett folkhälsoproblem. Det innebär att det kan ge allvarliga hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser, bidrar till ojämlikhet i hälsa och är möjligt att förebygga. 

I dagens avsnitt träffar jag Mikael Forsberg som är rådgivare på spelberoendes förening i Malmö. (Inspelat mars 2019.)

Vet Ni!! - Lead the way Ett Projekt Inom Kampanjen Gör plats På Arbetsförmedlingen

Gör plats är ett initiativ för att få fler personer med funktionsnedsättning i jobb. Det finns massor av personer som inte får chansen att visa sin kompetens som skulle kunna tillföra värde till vilken arbetsplats som helst. Lyssna på hur Arbetsförmedlingen i Malmö jobbar med projektet Lead the way inom initiativet Gör plats(Inspelat 3/4 2019.)

Vet Ni!! Boost

Arbetsmarknadsprojektet Boost by FC Rosengård fick förra året ut över 400 unga vuxna i självförsörjning. Under 2019 planerar de starta ett nytt projekt riktat mot unga vuxna med psykisk ohälsa. I avsnittet samtalar jag med en verksamhetsutvecklare och en kvinna som deltagit på Boost. (Inspelat 31/1 2019) 

Vet Ni!! Vägen tillbaka till arbetslivet

Jenny som är uppväxt i Göteborg, bor idag i Lund med sina två döttrar och arbetar vid Studieförbundet Vuxenskolan sedan drygt två år tillbaka. Där utvecklar och samordnar hon bland annat Skåneveckan för psykisk hälsa. I detta avsnitt av podden berättar hon om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vägen till ett fungerande arbetsliv. ”Med både fysiska och psykiska utmaningar sedan tidiga tonåren är en ingång på arbetsmarknaden långt ifrån självklar. Att ändå försöka, falla och försöka komma tillbaka igen kräver en omgivning och ett samhälle som vill och vågar se bortom fyrkantiga regler. Se människan. Se mig”.  (Inspelat 11/1 2019)