Finsam blogg

Archive by tag: UppföljningReturn
RSS
Referensgrupp Uppföljning FINSAM
  • Finsam
  • 12/12/2022 1:40:00 AM

Referensgrupp Uppföljning FINSAM

SUS kommer att upphöra att användas from 2023 och Försäkringskassan har tagit fram ett nytt system som ska sjösättas under 2023. FINSAM i Malmö har varit med i den nationella referensgrupp som jobbat för att utveckla detta arbete.
Läs mer
Uppföljning FINSAM - efterföljaren till SUS
  • Finsam
  • 10/10/2022 4:19:00 AM

Uppföljning FINSAM - efterföljaren till SUS

SUS som är det system som samordningsförbunden registrerar sina insatser kommer inte kunna fungera tekniskt from 2024 då systemet är för gammalt. Därför har en referensgrupp bestående av nationella rådet och förbundschefer under ett år diskuterat utformningen av "Uppföljning FINSAM" - SUS efterträdare.
Läs mer
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last