Finsam blogg

Archive by tag: Inspektionen för socialförsäkringenReturn
RSS
Samordnat stöd gör skillnad En analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå

Samordnat stöd gör skillnad En analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå

ISF har på uppdrag av regeringen utvärderat effekterna för personer som får stöd av den teamverksamhet som finansieras av samordningsförbunden. Personerna har olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och behöver stöd från fler än en myndighet för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Teamen består oftast av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner. Sammantaget visar våra resultat på positiva effekter för de personer...
Läs mer
Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet - Inspektionen för socialförsäkringen
  • Finsam
  • 10/12/2022 2:14:00 AM

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet - Inspektionen för socialförsäkringen

Syftet med samordningsförbund är att se till att personer som behöver stöd av flera samhällsinstanser ska få sina behov tillgodosedda och inte falla mellan stolarna, och att parternas resurser används effektivt. Inspektionen för socialförsäkringen ger en överblick av samordningsförbundens organisation och verksamhet och utvärderar effekterna av deras verksamhet på kommun- och individnivå.
Läs mer