Finsam blogg

RSS
 Malmökraften 2.0 slutseminarium och spridningskonferens
  • Finsam
  • 11/24/2022 8:52:00 AM

Malmökraften 2.0 slutseminarium och spridningskonferens

Idag hade Malmökraften 2.0 slutseminarium. Bland annat redogjorde Sweco för preliminärresultaten av den utvärdering de gjort under de senaste tre åren där deras effektutvärdering preliminärt indikerar att Malmökraften 2.0 bidrar till att fler kommer ut i arbete snabbare än motsvarande personer i en kontrollgrupp.
Läs mer
Presentation till styrgrupp för FACT i Malmö
  • Finsam
  • 11/23/2022 12:16:00 AM

Presentation till styrgrupp för FACT i Malmö

Igår presenterade utredaren i FINSAM i Malmö sitt underlag till styrgruppen för FACT i Malmö. Intervjuer har under våren och hösten 2022 genomförts med patienter, socialpsykiatrisamordnare samt personal på psykiatriska mottagningar samt inom Vuxenpsykiatrin i Malmö.
Läs mer
Page 4 of 79 First 23[4]56 Last