Finsam blogg

Archive by tag: MalmökraftenReturn
RSS
 Malmökraften 2.0 slutseminarium och spridningskonferens
  • Finsam
  • 11/24/2022 9:52:00 AM

Malmökraften 2.0 slutseminarium och spridningskonferens

Idag hade Malmökraften 2.0 slutseminarium. Bland annat redogjorde Sweco för preliminärresultaten av den utvärdering de gjort under de senaste tre åren där deras effektutvärdering preliminärt indikerar att Malmökraften 2.0 bidrar till att fler kommer ut i arbete snabbare än motsvarande personer i en kontrollgrupp.
Läs mer
Malmökraften har tagit fram en film

Malmökraften har tagit fram en film

Malmökraften 2.0 är ett projekt som ska underlätta för Malmöbor som söker arbete. Målet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters insatser i vägen mot arbete och studier. Det ska vara så enkelt och tydligt som möjligt för de Malmöbor som deltar.
Läs mer
Page 2 of 10 First 1[2]345 Last