Finsam blogg

Archive by tag: SUSReturn
RSS
Uppföljning FINSAM - efterföljaren till SUS
  • Finsam
  • 10/10/2022 4:19:00 AM

Uppföljning FINSAM - efterföljaren till SUS

SUS som är det system som samordningsförbunden registrerar sina insatser kommer inte kunna fungera tekniskt from 2024 då systemet är för gammalt. Därför har en referensgrupp bestående av nationella rådet och förbundschefer under ett år diskuterat utformningen av "Uppföljning FINSAM" - SUS efterträdare.
Läs mer
SUS nätverket diskuterar uppföljning FINSAM

SUS nätverket diskuterar uppföljning FINSAM

I samband med utvecklingen av det nya uppföljningssystemet kom det fram från Försäkringskassan att det finns brister i lagstödet för att dela personuppgifter mellan myndigheter. SUS nätverket diskuterade strategier för att möta de utmaningar detta kan komma att innebära.
Läs mer
Uppföljning FINSAM

Uppföljning FINSAM

Ett arbete med att ta fram ett helt uppföljningssystem som kommer kallas Uppföljning Finsam görs just nu av Försäkringskassan.
Läs mer
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last