Finsam blogg

Archive by tag: ISFReturn
RSS
Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet - Inspektionen för socialförsäkringen
  • Finsam
  • 10/12/2022 1:14:00 AM

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet - Inspektionen för socialförsäkringen

Syftet med samordningsförbund är att se till att personer som behöver stöd av flera samhällsinstanser ska få sina behov tillgodosedda och inte falla mellan stolarna, och att parternas resurser används effektivt. Inspektionen för socialförsäkringen ger en överblick av samordningsförbundens organisation och verksamhet och utvärderar effekterna av deras verksamhet på kommun- och individnivå.
Läs mer