Finsam blogg

LÖK gemensamma insatser arbetar med struktur och målarbete

FINSAM i Malmö har blivit tillfrågade om att delta i arbetet med en målstruktur kring LÖK gemensamma insatser. Tillsammans med verksamhetssamordnare på arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare på Malmö stad kommer FINSAm i Malm ö idag att planera kring ett upplägg på nästa styrgrupp LÖK gemensamma insatser.