Finsam blogg

Avanti 2.0 har sista styrgruppsmöte

Avanti 2.0 startade 2021 med syftet att underlätta för Malmöbor med självupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration och /eller etablering i Sverige att få ett arbete eller börja studera. Avanti kommer avslutas vid årskiftet och på torsdag hålls det sista styrgruppsmötet för projektet.

Avanti2