Finsam blogg

Kryddgårdenmodellen har styrgruppsmöte

Idag träffades styrgruppen för Kryddgårdsmodellen. Bland annat presenterades uppföljning av verksamheten, relationen med Malmökraften förtydligades och en diskussion kring en önskan om att fortsätta jobba tillsammans initierades. Dagordningen såg ut som följande:

 • Rapport från projektgruppen
 • Genomgång av Projektplan
 • Uppdatering av hälsoförfrågan
 • Bollplank – fortsättning?
 • Kryddgårdsmodellen -  MalmöKraften
  1. Utgångspunkten för SIP och andra gemensamma bedömningar ska vara individens behov och dialog utifrån detta ska styra arbetet.
  2. Dubbelarbete ska undvikas
  3. Samma målgrupp finns i bägge projekten men projekten har olika syften och tillvägagångssätt.
  4. Det ska finnas tillit till respektive projekts professioners bedömning som är gjorda.
  5. Malmökraften behöver uppmärksamma och utgå från det arbete som gjorts i Kryddgårdenmodellen.
  6. Om förutsättningarna kring ärende ändras ska dock detta kunna innebära att nya bedömningar ska kunna göras
  7. Rehabkoordinatorn är huvudsaklig kontaktperson vid kontakt med vårdcentral.
  8. Vårdsamordnare har möjlighet att vara med på SIPar.
  9. Denna formulering ska tas upp i respektive projekts styrgrupp.
 • Deltagande i Styrgruppen
 • Utvärdering
 • Förläggning av projektet och dess ansökan