Finsam blogg

Insikter från försäkrade på Försäkringskassan

FINSAM i Malmö har fått ett uppdrag från Försäkringskassan under hösten att undersöka vilka utmaningar malmöbor upplever i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen gällande primärt fysisk ohälsa. Utredaren har genomfört fem intervjuer med försäkrade och två intervjuer med utredare och hittade följande fynd:

fkuppdarg