Finsam blogg

Samtal med Samordningsförbundet Skåne Nordost leder till sammankoppling kring validering

FINSAM i Malmö har inlett ett fördjupat dialogsamarbete med Samordningsförbundet Skåne Nordost med syfte att ta del av varandras erfarenheter och resurser. Förbunden kommer träffas regelbundet under följande rubriker:

  • Incheckning
  • Gemensamma nämnare

           Kompetensutveckling
           Vad ligger runt hörnan….
           Just nu får jag mest energi…..

  • Utcheckning

Senast vi träffades diskuterades validering via OCN som Sobona tillhandahåller. Detta har lett till att Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad kopplats samman med Samordningsförbundet i Skåne Nordost med syfte att ta del av bland annat Kompetensvalidering (sfsno.se)