Finsam blogg

Dialog om Stockholmskraftens pilot

Måndagen den 6 november genomfördes den första gemensamma dialogen kring Stockholmskraftens pilot med medarbetarna i Stockholmskraftens två multiteam (socialsekreterare, jobbcoach, arbetsförmedlare), involverade chefer från Jobbtorgen och ekonomiskt bistånd i stadsdelarna Hässelby-Vällingby och Skärholmen samt Arbetsförmedlingen,  de konsultativa resurserna för multiteamen; försäkringsutredare från Försäkringskassan, rehabkoordinator från hälso- och sjukvården och studie- och yrkesvägledare från Jobbtorgen.

Utöver detta deltog medarbetare från ESF-rådet, Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, ett mentorsteam från Malmökraften och förbundschefen från FINSAM i Malmö.