Finsam blogg

Uppföljning Kryddgårdenmodellen

En uppföljning av arbetet i Kryddgårdenmodellen har genomförts under hösten av utredaren i FINSAM. Denna presenteras i en kort film nedan.

Under hösten har utredaren jobbat med uppföljning av de effekter, utfall och aktiviteter som Kryddgårdenmodellens styrgrupp enades om under våren. En enkät har gått ut till arbetsmarknadssekreterare, socialsekreterare samt rehabkoordinatorer och intervjuer har genomförts med Malmöbor. En kort film har tagits fram för att introducera en diskussion kring arbetet med Kryddgårdenmodellen på nästa styrgrupp.

Se filmen här!

Kryddgårdsbilden