Finsam blogg

Styrgruppsmöte Insikt

Insikt hade idag styrgruppsmöte med följande dagordning.

  • Nuläge
  • Måluppfyllnad
  • Insikter och slutrapport
  • Sista tiden i projektet
  • Nya beslut som behöver tas/input från styrgruppen
  • Boka in datum för avslutande presentation och vilka ska bjudas in?
  • I vilka övriga sammanhang önskar styrgruppen att projektet presenteras i samband med avslut?

långutananställning