Finsam blogg

Samtal om en Stockholmskraft

Ett av uppdragen som Malmökraften har utifrån sin finansiering via ESF är att implementera och sprida sina erfarenheter i Malmö och utanför Malmö. Utifrån detta har FINSAM på uppdrag av styrgruppen för Malmökraften träffat företrädare för AF i Stockholm och Samordningsförbundet i Stockholms stad för att prata kring hur detta ska kunna göras på bästa sätt.

EUflagga