Finsam blogg

SUS nätverket pratar uppföljning FINSAM

Idag träffades SUS nätverket och pratade om sin roll när SUS inte längre finns. Eftersom Uppföljning FINSAM i dagsläget har en mycket mer begränsad möjlighet att hantera information och eftersom det i dagsläget inte finns något tydligt uppdrag för SUS nätverket enades vi om att ha SUS nätverket vilandes till en fråga kring uppföljning av den finansiella samordningen åter blir aktuell och möjlig att diskutera.