Finsam blogg

Malmökraften förstärks med en psykiatrisjuksköterska från vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg.

Vad heter du och hur kan jag som anställd i Malmökraften komma i kontakt med dig?

Elvira Gligoric. Skriv till min e-mail:  elvira.gligoric@skane.se

Vad kan jag som anställd i Malmökraften använda din roll till?

Jag har två uppgifter inom Malmökraften: att arbeta med att förtydliga deltagarnas kontakter med psykiatrin och att utbilda personal i Malmökraften kring olika psykiatriska diagnoser och hur personer med dessa kan bemötas på bästa sätt.

  • Jag kan vara ett stöd att hitta kontakter inom psykiatrin i samarbete med teamen för de som idag är patienter inom psykiatrin i Malmö och är inskrivna på Malmökraften.
  • Jag kommer också arrangera utbildningstillfälle kring psykisk ohälsa för personalen i Malmökraften, efter förfrågningar från Er med syfte att skapa en bättre förståelse kring hur deltagarnas behov vid matchning mot arbete ser ut.

Vilken spetskompetens har du som du tror kan vara av särskilt intresse för deltagarna och de som jobbar i Malmökraften?

På psykiatriska intensivvården i Malmö (PIVA) träffar jag människor med många olika diagnoser och livsberättelser. Det är personer med alltifrån schizofreni till olika kriser som vi vårdar. Jag tror starkt på att vi behöver hjälpas åt för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar genom att dela med oss av olika erfarenheter och kunskaper, och jag hoppas att jag kan bidra till Malmö kraft genom att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper från psykiatrin.

Vilken yrkeserfarenhet har du?

Jag blev färdigutbildad sjuksköterska år 2019. Därefter började jag arbeta som sjuksköterska på psykiatriska intensivvården i Malmö (PIVA). Utöver mitt arbete som sjuksköterska på PIVA handleder jag studenter på Malmöuniversitet i kursen omvårdnadshandledning som är en del av sjuksköterskeprogrammet.  

Vilken utbildningsbakgrund har du?

2019 tog jag min sjuksköterskeexamen. Jag har sedan vidareutbildat mig till specialistsjuksköterska inom psykiatri och läser nu min master i omvårdnad.

Vad brinner du för inom ditt arbete?

Det som fick mig intresserad av psykiatrin från början var möjligheten kunna få arbeta med människor ur ett helhetsperspektiv. Jag tycker också det är stimulerande och lärorikt att kunna hjälpa människor att utvecklas. Vidare har jag alltid haft ett driv att ägna mig åt förbättringsarbete. Jag har även ett stort intresse och engagemang att utveckla den psykiatriska omvårdnaden.

EUflagga