Finsam blogg

Utmaningar kring ADHD kommer diskuteras imorgon

FINSAM i Malmö kommer genomföra ett processledningssamtal mellan vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg, den offentliga primärvården i Malmö. Malmö stad och Arbetsförmedlingen imorgon.

Utgångspunkten för samtalet är nedanstående utmaning:

Utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för personer med misstänkt och/eller konstaterad ADHD ska insatser ges när behov identifierats, oavsett om diagnos är ställd eller inte. I dagsläget ser det inte ut så. Ofta krävs diagnos för att insatser ska initieras, och det är specialistpsykiatrins uppdrag att utreda och diagnostisera ADHD. Antalet remisser med frågeställning ADHD är stort och kräver mycket resurser av psykiatrin. Detta leder till undanträngningseffekter där ”svårare sjuka” individer behandlas inom primärvården och/eller kommunen. Även i de fall ADHD-diagnosen är ställd men är av lindrig svårighetsgrad har psykiatrin tidigare ansvarat för insatser/behandling. Enligt uppdaterat gränssnitt ska detta uppdrag till viss del delas med primärvården.  Detta kan leda till att patienten ”bollas” mellan primärvård och psykiatri alternativt inte erhåller några insatser för sina svårigheter.