Finsam blogg

En förfrågan om att genomföra en LFA workshop ställdes från två förvaltningar inom Malmö stad.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Funktionsstödsförvaltningen har ställt en förfrågan om att FINSAM ska genomföra en LFA workshopserie kring daglig verksamhet och vägar ut på arbetsmarknaden.

LFA står för Logical framework approach och är en projektplaneringsmetod som används av både ESF och SIDA för att säkerställa ett projekts genomförbarhet, uthållighet och relevans.

Läs mer om LFA här.