Finsam blogg

Storstadssamverkan Malmö, Göteborg och Stockholm

Städerna och Arbetsförmedlingen i Malmö, Göteborg och Stockholm  har under några år träffats för att utbyta erfarenheter. Idag träffadesalla parter i Malmö och FINSAM i Malmö var inbjuden för att presentera tankar kring sin verksamhet.

Bland annat presenterades följande stolpskott och ribbträffar:

  • Organisering - Sista strategiska gruppen
  • Vad är det Ni gör egentligen? – Ny hemsida
  • Matadorsyndromet - SWOT analys
  • Pusselbiten som inte vi kan använda - Malmöbon

Finsam_ikon_Processl...