Finsam blogg

Uppföljning FINSAM

Sedan arbetet med införandet av ett nytt system som skulle kunna följa samordningsförbundens verksamhet har FINSAM i Malmö varit delaktig i en nationell referensgrupp. Denna referensgrupp för Uppföljning FINSAM träffades idag och följande stod på agendan.

  • Status Uppföljning Finsam
  • Uttag från systemet
  • Förvaltning och utveckling framåt
  • Ändra uppgifter för insatser
  • Information/utbildning framåt
  • Retro referensgruppen
  • Fortsättning hösten

4gummor