Finsam blogg

Styrgrupp Utebliven etablering SFI

Utebliven etablering hade idag sista styrgruppsmötet innan sommaren som en uppstart inför sista årets genomförande. Följande stod på agenda

Aktuella frågeställningar för projektet:

  • Samverkansforum
  • Vägar in till AF.
  • Förtydligat uppföljningsansvar för SFI-studier. 
  • Förslag om utökade studietimmar för studieväg 1.
  • Informationsfilmer om AF, AMA och EBB riktade till medarbetare på Komvux SFI

SFIträd