Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Malmökraften hade idag styrgrupp. Arbetet med att starta upp under 2023 och att ta in nya deltagare presenterades samt resultat så här långt. Projektägaren bjöds in till styrelsen i FINSAM för att presentera en fördjupad lägesrapport kring vad som sker i Malmökraften.

Malmökraften2023