Finsam blogg

Välkommen till Kompetensutvecklingsdag!

Syftet med dagen är att kompetens påfylla varandra om respektive organisations arbete och på så vis öka förståelsen för våra uppdrag och roller. Varje insats kommer att ha sitt eget bord där ni kan mingla runt och ställa frågor.
Vårt mål är att det ska gynna den goda samverkan som redan finns i Malmö och ytterligare öka kunskapen som finns hos alla medarbetare,
Dagen delas upp i två likadana pass och det står er fritt att välja vilket pass ni vill gå på.

Följande FINSAM projekt deltar: FRAM, Malmökraften, Kryddgårdenmodellen, Insikt, Utebliven etablering SFI

Plats: Föreningsgatan 35, Atriet
Tid: 24 maj kl. 9-11 eller 13-15
Program: Kompetensutveckling


VÄLKOMMEN

Arbetsförmedlingen och Malmö stad

kompetens