Finsam blogg

Styrgruppsmöte Insikt

Insikt startade januari 2023 och kommer pågå i ett år. Det syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet. Idag träffades styrgruppen och diskuterade vad som hänt enligt följande dagordning:

  • Vad har hänt sedan sist?
  • Utmaningar
  • Nyvunna kunskaper och ändringar
  • Nya beslut som behöver tas
  • Måluppfyllnad
  • Frågor

Insikt syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet.

Arbetssättet kommer vara att möta deltagaren och utifrån ett framtaget frågeformulär undersöka vilka insatser som erbjudits under åren samt hur kontakten har sett ut mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt Malmö stad. Stort fokus kommer läggas på att få Malmöbons perspektiv på hur hen upplever att stödet från de båda myndigheterna har varit, vad som brustit och vad hen själv ser som skulle ha kunnat göra en skillnad för att undvika att fastna i den långa långtidsarbetslösheten.

Läs mer om projektet här!