Finsam blogg

Styrgruppsmöte på Avanti 2.0

Idag hade styrgruppen på Avanti 2.0. Ett nuläge i projektet presenterades, och de medverkande organisationerna presenterade sitt ar bete kring Avanbti 2.0 framöver.

Avanti2