Finsam blogg

Skuggning på kansliet

Studenterna, som läser utbildningen, "Statsvetenskap: politik, organisation och ledning" skriver en kortare rapport om Finsams organisation.