Finsam blogg

Tilltro till jobbchansen del III

AF/FK samarbetet i Malmö har under februari kört två dagar med chefer och medarbetare kring refleksiv praktik. Idag knöts säcken ihop med diskussioner kring hur detta skulle kunna vara en del av det ordinarie arbetet. Bland annat diskuterades det om möjligheten att utveckla den tid för reflektion som finns inbyggd i den Gemensamma kartläggningen.

DAg3