Finsam blogg

Make it Work förs in i ordinarie verksamhet efter finansiering upphör

Make it work har sedan 2020 finansierats av FINSAM i Malmö med syfte att etablera en tydlig, fungerande och hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär arbetsmarknad för personer som har insatsen daglig verksamhet i Malmö stad och som befinner sig närmare arbetsmarknaden är målgrupp för projektet. From 1 januari har en överenskommelse tecknats mellan Försäkringskassan och Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad för att foretsätta att samarbeta.

Läs överenskommelsen nedan!

Överenskommelse