Finsam blogg

Nya steg för psykosocial hälsa i Malmö

FINSAM i Malmö hart blivit inbjuden för att diskutera resultatet av en förstudie för att undersöka Muslimsk-Kristen diakonal utbildning och praktik i Malmö. Ett tjugotal personer från Malmö stad, Region Skåne, Svenska kyrkan och Malmös muslimska nätverk träffades och diskuterade förutsättningarna att kunna jobba tillsammans för att skapa psykosocial hälsa.

Läs förstudien kring detta här:Delrapport