Finsam blogg

Storstadssamarbete inom FINSAM

Göteborg, Stockholm Malmö och Uppsala träffades under två dagar och diskuterade gemensamma utmaningar. Följande stod på agendan:

  • Medelstilldelning och idealfördelning  
  • Årsredovisningar – länet och nationellt
  • BIP – samlade erfarenheter och hur arbetar vi under 2023
  • Sammanställning Finsam Malmö och Stockholm  
  • IOP- erfarenheter

Göteborg1