Finsam blogg

Insikt tar fram projektplan

Insikt är ett nystartat projekt med fokus på personer som varit utanför arbetsmarknaden i 10 år eller mer. Styrgruppen träffades idag och en projektplan beslutades kring.

Läs mer om projektet eller projektplanen!