Finsam blogg

Utebliven etablering SFI tar hjälp kring förändringsarbete

Utebliven etablering SFI har kommit halvvägs i sin projektperiod och har tagit fram två rapporter samt skaffat sig en massa insikter om behov av förändring. Utifrån detta har FINSAM valt att gå in och erbjuda stöd kring förändringsarbete vilket accepterats och ett samarbete med Johan Holm på GRO kommer inledas under våren med syfte tydliggöra olika strategier och verktyg vid förändringsarbete.