Finsam blogg

VFU på FINSAM

Jag heter Hanna Lindqvist och jag läser sista och tredje året på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Malmö universitet. Jag är ute på min allra sista praktikperiod inom utbildningen och har fått den stora äran att får göra denna hos FINSAM Malmö. Jag kommer att vara med under fyra veckors tid och vill under dessa veckor få en så bra inblick som möjligt i FINSAMS arbete. Jag kommer att delta i möten, men hålla mig lite i bakgrunden. Dessutom kommer jag skriva veckovisa rapporter om det jag tagit till mig. Jag har också en förhoppning om att se nya behov av vägledares kompetens inom de  olika arbetsplatser jag kommer stöta på.

Kanske korsas våra vägar under de närmsta veckorna.

Hanna