Finsam blogg

ISF besöker Malmö för frågor rörande effektutvärderingen av Malmökraften

Inspektionen för socialförsäkringen är i slutfasen av sitt uppdrag att effektutvärdera samordningsförbunden i Sverige. Malmö är med genom utvärdering av Malmökraften. Idag besöker ISF Malmö för en sista avstämning med frågor kring utvärderingen som ska vara klar per den 31/3 2023.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska utvärdera samordningsförbundens organisering och verksamhet. Granskningen är ett regeringsuppdrag. Syftet med samordningsförbund är att se till att personer som behöver stöd av flera samhällsinstanser ska få sina behov tillgodosedda och inte falla mellan stolarna, och att parternas resurser används effektivt. Inspektionen för socialförsäkringen ger en överblick av samordningsförbundens organisation och verksamhet och utvärderar effekterna av deras verksamhet på kommun- och individnivå. 

Syftet med denna granskning är att ge en överblick av samordningsförbundens organisation och verksamhet och att utvärdera effekterna av deras verksamhet på kommun- och individnivå. Det finns tidigare studier som analyserat och beskrivit samordningsförbundens organisation och verksamhet, men dessa studier har antingen avsett ett enskilt eller ett fåtal förbund som analyserats utifrån en mängd olika faktorer eller så har de omfattat många förbund men analysen har begränsats till ett fåtal faktorer. Det saknas dessutom effektutvärderingar av samordningsförbundens verksamhet.

Läs mer om uppdraget här!