Finsam blogg

Inriktning FINSAM i Malmö 2019–2022

Styrelsen i FINSAM i Malmö fattade 2019 inriktningsbeslut för verksamheten 2019-2022 med syfte att säkerställa att förbundets syfte, underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning, uppnås. Styrdokumentet har varit ett arbetsverktyg för styrelsen vid större beslut om vägval, projektansökningar samt följts upp löpande under mandatperioden. Detta är en sammanfattning av hur förbundet jobbat med detta verktyg och vad det lett till.

Läs sammanfattningen här!

torso