Finsam blogg

Samtal kring personligt ombud

Idag fick vi möjligheten att samtala med personligt ombud kring de tvådelade utmaningarna i deras uppdrag. Dels att stödja malmöbor men också att visa på systemfel och systematiskt arbeta med dessa.

Samtalet kretsade kring erfarenheter av att arbeta med styrgrupper och förväntningar på olika roller samt utmaningen att organisera sig i en stad av Malmös storlek så både mandat och kunskap är tillgängliga för att jobba med förändringar. Det landade ner i ett erbjudande från FINSAM i Malmö att tillsammans med styrgruppen för personligt ombud i Malmö designa styrgruppsmötesstrukturen så den blir närvarande och effektiv.

 

Finsam_ikon_Processl...