Finsam blogg

Malmökraften 2.0 slutseminarium och spridningskonferens

Idag hade Malmökraften 2.0 slutseminarium. Bland annat redogjorde Sweco för preliminärresultaten av den utvärdering de gjort under de senaste tre åren där deras effektutvärdering preliminärt indikerar att Malmökraften 2.0 bidrar till att fler kommer ut i arbete snabbare än motsvarande personer i en kontrollgrupp.

 Malmökraften 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Region Skåne och Försäkringskassan. Under projekttiden (1 januari 2020 - 31 december 2022) ska Malmökraften 2.0 ha erbjudit 4 000 arbetssökande Malmöbor en samordnad planering med målet att 1 800 har fått jobb eller påbörjat reguljära studier samt att 200 personer som uppbär sjukpenning ska kunna ta del av det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen. I Malmökraften 2.0 arbetar ett 40-tal handläggare från de olika myndigheterna i multikompetenta team som alla är samlokaliserade på Arbetsförmedlingen i Malmö och som även ska ta fram en gemensam metod för att samordna de olika myndigheters insatser för att underlätta Malmöbons väg till arbete och studier. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden PO 2 samt FINSAM i Malmö. 

Program
15:00-16:00    Inledning och presentation av SWECO:s utvärdering av Malmökraften 2.0
16:00-16:30    Mingel med tilltugg, kaffe och kaka
16:30-17:35    Presentation av projektets arbete utifrån nedan teman och grupper
17:45-18:00    Sammanfattning och avslutning

MK200