Finsam blogg

Utbyte kring vardagsdriften av ett förbund

Idag besökte FINSAM i Malmö Samordningsförbundet Skåne Nordost för ett utbyte kring vardagsdriften av ett förbund. Bland annat diskuterades hur ekonomin var upplagd, hur organiseringen av de olika förbunden är tänkt och möjligheter till utbyte.