Finsam blogg

FINSAM i Malmö och Länsstyrelsen i Skåne tydliggör kontaktvägar mellan varandra

Idag träffades företrädare för Länsstyrelsen och FINSAM i Malmö för att presentera sina respektive uppdrag och tydliggöra kontaktvägar mellan varandra.

länsstyrel