Finsam blogg

Fortsatt dialog kring samarbete kring personer med lång långtidsarbetslöshet

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att se över vad de kan göra för personer som varit långtidsarbetslösa länge " Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden". 

i Malmö har FINSAM blivit inbjudna till fortsatta samtal mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad som gemensamt vill ta sig an denna utmaning där verksamhetssamordnare i de bägge organisationerna har börjat forma en gemensam planering.

Läs mer om uppdraget till Arbetsförmedlingen här!