Finsam blogg

Utbyte med Samordingsförbundet Skåne Nordost

Idag reste Finsam i Malmö upp till Samordingsförbundet Skåne Nordost för att diskutera vad Finsam skulle kunna vara. Bland annat ritade vi upp våra bilder av hur vi ser på Finsam.