Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Protokollet från senaste styrelsemötet är nu undertecknat.

Ta del av det här!