Finsam blogg

Utbyte med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Idag träffades Samordningsförbundet Skåne Nordost och FINSAM i Malmö för att presentera erfarenheter och tankar framåt inför 2022. Bland annat diskuterade vi processtödjarens och utredarens roller samt möjligheten att samverka över förbundsgränserna för att kunna bli mer effektiva och skapa större värde.

Skånenordost