Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Breddad rekrytering och språkutveckling i arbetslivet

På en flerspråkig arbetsplats är en inkluderande kommunikation central när det gäller att ta till vara på kompetens, utveckla ny kompetens och kunna rekrytera för framtida behov. För att nå dit behöver vi skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatsen. Vi behöver få kompetens att bedöma språknivåer mer objektivt och synliggöra språklig kompetens vid rekrytering. FINSAM i Malmö och projekt Utebliven Etablering inbjuder till en inspirationsdag om breddad rekrytering och språkutveckling i arbetslivet!

Datum: 2023-04-28 

Tid: 13.00-16.30 
Plats: World trade center Malmö, Jungmansgatan 12, lokal Tokyo

Program:

13.00-13.15

Välkommen!

13.15-14.00

Breddad rekrytering med Karin Mattsson

14.00-14.15

Paus och kaffe

14.15-15.00

Språkutveckling på arbetsplatsen med Karin Mattsson

15.00-15.30

Paus och fika

15.30-16.15

Språkutvecklande arbetssätt i Malmö med Malin Brander

16.15-16.30

Framåtblick och avslutning

 
Anmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/GKMBKJP 

Karin Mattsson ger utbildning, coaching och support för HR-personal, chefer och andra medarbetare som utvecklar verksamheter och vill stärka förutsättningarna för språk- och kommunikationsutveckling på den mångspråkiga arbetsplatsen.

Malin Brander Språkutvecklare på arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad. Malin tar fram metoder och arbetssätt samt stöttar sina kollegor kring hur de kan arbeta språkutvecklande med arbetssökande malmöbor. Hon arbetar också med att utbilda handledare och arbetsgivare kring språkutveckling på arbetsplatsen. Att få arbeta med hela kedjan, från deltagarens språkmotivation till arbetsplatsens utvecklingsarbete, ser hon som en framgångsfaktor.

Har du frågor om dagen? Kontakta Paulina Lundkvist eller Hanna Mächs:

paulina.lundkvist@malmo.se 

hanna.machs@malmo.se 

 

Välkommen!
Datum: 2023-04-28

 

Tid: 13.00-16.30

 

Plats: World trade center Malmö, Jungmansgatan 12, lokal Tokyo

 

Program:

 

13.00-13.15

Välkommen!

13.15-14.00

Breddad rekrytering med Karin Mattsson

14.00-14.15

Paus och kaffe

14.15-15.00

Språkutveckling på arbetsplatsen med Karin Mattsson

15.00-15.30

Paus och fika

15.30-16.15

Språkutvecklande arbetssätt i Malmö med Malin Brander

16.15-16.30

Framåtblick och avslutning

 

Anmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/GKMBKJP 

 

Karin Mattsson arbetar med språk- och kommunikationsutveckling i arbetslivet genom att utbilda, coacha och ge support för HR-personal, chefer och andra medarbetare i den verksamhetsutveckling och -förändring som behövs för att stärka förutsättningarna för språk- och kommunikationsutveckling på flerspråkiga och mångkulturella arbetsplatser.

 

Malin Brander arbetar på arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad. Där stöttar hon kollegor så att dessa kan arbeta språkutvecklande med de Malmöbor som de möter som har ett annat förstaspråk än svenska.

 

Har du frågor om dagen? Kontakta Paulina Lundkvist eller Hanna Mächs:

paulina.lundkvist@malmo.se 

hanna.machs@malmo.se 

 

Välkommen!


Datum: 2023-04-28

 

Tid: 13.00-16.30

 

Plats: World trade center Malmö, Jungmansgatan 12, lokal Tokyo

 

Program:

 

13.00-13.15

Välkommen!

13.15-14.00

Breddad rekrytering med Karin Mattsson

14.00-14.15

Paus och kaffe

14.15-15.00

Språkutveckling på arbetsplatsen med Karin Mattsson

15.00-15.30

Paus och fika

15.30-16.15

Språkutvecklande arbetssätt i Malmö med Malin Brander

16.15-16.30

Framåtblick och avslutning

 

Anmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/GKMBKJP 

 

Karin Mattsson arbetar med språk- och kommunikationsutveckling i arbetslivet genom att utbilda, coacha och ge support för HR-personal, chefer och andra medarbetare i den verksamhetsutveckling och -förändring som behövs för att stärka förutsättningarna för språk- och kommunikationsutveckling på flerspråkiga och mångkulturella arbetsplatser.

 

Malin Brander arbetar på arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad. Där stöttar hon kollegor så att dessa kan arbeta språkutvecklande med de Malmöbor som de möter som har ett annat förstaspråk än svenska.

 

Har du frågor om dagen? Kontakta Paulina Lundkvist eller Hanna Mächs:

paulina.lundkvist@malmo.se 

hanna.machs@malmo.se 

 

Välkommen!