Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Föreläsning med psykolog Maria Wiwe

En föreläsning riktad till personal på Malmökraften med psykolog Maria Wive kommer genomföras den 13 maj. Maria Wiwe är specialist inom området mentalisering och har skrivit boken "Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar".